The definitive business plan : the fast-track to intelligent business planning for executives and entrepreneurs

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Richard Stutely

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0273710966

ISBN-13: 978-0273710967

Ký hiệu phân loại: 658.4 Executive management

Thông tin xuất bản: Harlow, England ; New York : Financial Times/Prentice Hall, 2007.

Mô tả vật lý: xxii, 312 p. : , ill. ; , 25 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 104341

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH