The handbook of trading [electronic resource] : strategies for navigating and profiting from currency, bond, and stock markets

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Greg N Gregoriou

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0071743545

ISBN-13: 978-0071743549

Ký hiệu phân loại: 332.64 Exchange of securities and commodities; speculation

Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill Professional , 2010

Mô tả vật lý: 1 online resource (xxxiii, 462 p.) : , ill.

Bộ sưu tập: Sách tra cứu

ID: 104363

Includes bibliographical references and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH