Lý thuyết điều khiển tự động thông thường và hiện đại . T1 - hệ tuyến tính

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Nguyễn Thương Ngô

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 629.801 Philosophy and theory

Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật , 2005

Mô tả vật lý: 342 tr. ; , 16 cm

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 10443


   - Chương 1 : Khái niệm chung
   - Chương 2 : Cơ sở toán học của lý thuyết điều khiển tự động
   - Chương 3 : Khảo sát ổn định các hệ điều khiển tự động
   - Chương 4 : Ảnh hưởng của thông số đối với tính ổn định của hệ thống
   - Chương 5 : Khảo sát chất lượng hệ điều khiển tự động
   - Chương 6 : Tổng hợp hệ điều khiển tự động
   - Chương 7 : Phương pháp biến trạng thái đối với các hệ điều khiển tự động.
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 3
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
23B
Sai Gon Campus
9A
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 629.801
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH