Ceramic nanocomposites

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Rajat Banerjee, Indranil Manna

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 085709338X

ISBN-13: 978-0857093387

Ký hiệu phân loại: 620.1404 Engineering mechanics and materials

Thông tin xuất bản: Oxford ; Philadelphia : Woodhead Publishing, 2013

Mô tả vật lý: xix, 596 pages : , illustrations ; , 25 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 104437

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH