Advances in natural polymers : composites and nanocomposites

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Aji P Mathew, Visakh P. M., Sabu Thomas

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 3642209394

ISBN-13: 978-3642209390

Ký hiệu phân loại: 668.9 Polymers and polymerization

Thông tin xuất bản: Heidelberg ; New York : Springer, 2013

Mô tả vật lý: x, 424 pages : , illustrations ; , 24 cm

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 104493

Includes bibliographical references
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH