Handbook of chemical glycosylation : advances in stereoselectivity and therapeutic relevance

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Alexei V Demchenko

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 3527317805

ISBN-13: 978-3527317806

Ký hiệu phân loại: 547.78 *Carbohydrates

Thông tin xuất bản: Weinheim : Wiley-VCH, 2008.

Mô tả vật lý: xxi, 501 pages : , illustrations ; , 25 cm.

Bộ sưu tập: Sách tra cứu

ID: 104632

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH