ACSM's advanced exercise physiology.

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Vincent J Caiozzo, Peter A Farrell, Michael J Joyner

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-0781797801

Ký hiệu phân loại: 612 Human physiology

Thông tin xuất bản: Philadelphia : Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & Wilkins, 2012.

Mô tả vật lý: xvi, 719 p. : , ill. ; , 29 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 104780

Includes bibliographical references and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH