The handbook of behavioral medicine

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: David I Mostofsky

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1118453999

ISBN-13: 978-1118453995

Ký hiệu phân loại: 616.89 Mental disorders

Thông tin xuất bản: Chichester, West Sussex : John Wiley & Sons, Inc., 2014

Mô tả vật lý: 2 volumes (xxvi, 1051 pages) : , illustrations. ; , 25 cm

Bộ sưu tập: Sách tra cứu

ID: 104800

Includes bibliographical references and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH