Dogs [electronic resource] : biology, behavior, and health disorders

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Vincent M DeGiovine

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 162081546X

ISBN-13: 978-1620815465

Ký hiệu phân loại: 636.7 Dogs

Thông tin xuất bản: Hauppauge, N.Y. : Nova Science Publisher's, 2012.

Mô tả vật lý: 1 online resource (xii, 229 p.) : , ill.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 105389

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH