Fiscal management in adjustment lending

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Jayati Datta Mitra, Bank World

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0821339656

Ký hiệu phân loại: 332.1532 Banks

Thông tin xuất bản: USA : World Bank, 1997

Mô tả vật lý: 179 tr. ;

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 10566

Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
7B
Sai Gon Campus
Ký hiệu xếp giá: 332.153
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH