China engaged : Integration with the global economy

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: World Bank The

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0821340794

Ký hiệu phân loại: 337.51 International economics

Thông tin xuất bản: USA : World Bank, 1997

Mô tả vật lý: 40 tr. ;

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 10570

Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 2
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
8C
Sai Gon Campus
3J
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 337.510
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH