Experimental food science

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Ada Marie Campbell, Marjorie Porter Penfield

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0121579204

Ký hiệu phân loại: 664 Food technology

Thông tin xuất bản: San Diego : Academic Press, 1990

Mô tả vật lý: xiv, 541 p. : , ill. ; , 26 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 106046

Includes bibliographical references and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH