Oxford handbook of oncology

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Donald Bissett, Jim Cassidy, Roy A. J Spence

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0192630350

Ký hiệu phân loại: 616.99 Tumors and miscellaneous communicable diseases

Thông tin xuất bản: Oxford ; New York : Oxford University Press, 2002.

Mô tả vật lý: xv, 698 p. : , ill. ; , 19 cm.

Bộ sưu tập: Sách tra cứu

ID: 106063

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH