Crystal growth for modern technology

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: K Byrappa, T Ohachi

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0815514530

Ký hiệu phân loại: 548 Crystallography

Thông tin xuất bản: Norwich, N.Y. : Noyes Publications, 2002.

Mô tả vật lý: p. cm.

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ID: 106115

Includes bibliographical references.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH