Good manufacturing practices for pharmaceuticals : a plan for total quality control from manufacturer to consumer

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Sidney H Willig

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0824704258

Ký hiệu phân loại: 615 Pharmacology and therapeutics

Thông tin xuất bản: New York : M. Dekker, 2000.

Mô tả vật lý: xii, 732 p. : , ill. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 106134

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH