Control of foodborne microorganisms

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Vijay K Juneja, John Nikolaos Sofos

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0824705734

Ký hiệu phân loại: 664 Food technology

Thông tin xuất bản: New York : Marcel Dekker, 2002

Mô tả vật lý: xi, 535 p. : , ill. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 106139

Includes bibliographical references and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH