The gas turbine handbook : principles and practices

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Tony Giampaolo

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0881734136

ISBN-10: 0881734144

Ký hiệu phân loại: 621.43 Internal-combustion engines

Thông tin xuất bản: Lilburn, GA New York : The Fairmont Press ; Marcel Dekker , 2003

Mô tả vật lý: xv, 405 p. : , ill. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Sách tra cứu

ID: 106209

Includes bibliographical references (p. 365-394) and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH