Clostridium botulinum : ecology and control in foods

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Karen L Dodds, Andreas H. W Hauschild

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 082478748X

Ký hiệu phân loại: 664 Food technology

Thông tin xuất bản: New York : M. Dekker, 1993

Mô tả vật lý: viii, 412 p. : , ill. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 106639

Includes bibliographical references and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH