Wiley CPAexcel exam review focus notes. 2015, Financial accounting and reporting

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Ray Whittington

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1119051746

ISBN-13: 978-1119051749

Ký hiệu phân loại: 657.076 Accounting

Thông tin xuất bản: Hoboken, New Jersey : John Wiley & Sons, Inc., 2015

Mô tả vật lý: 1 online resource.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 106809

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH