Principles of solar engineering [electronic resource]

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: D. Yogi Goswami

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1466563796

ISBN-13: 978-1466563797

Ký hiệu phân loại: 621.47 Solar-energy engineering

Thông tin xuất bản: Boca Raton : Taylor & Francis, 2015.

Mô tả vật lý: 1 online resource (xvii, 801 pages ) : , illustrations.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 107038

Includes bibliographical references and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH