Essentials of clinical infectious diseases

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: William F Wright

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-1617051531

Ký hiệu phân loại: 614.5 Incidence of and public measures to prevent specific diseases and kinds of diseases

Thông tin xuất bản: New York : Demos Medical, 2013

Mô tả vật lý: xii, 367 p. ; , 23 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 107143

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH