Starch-based blends, composites and nanocomposites

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Visakh P. M., Long Yu

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 184973979X

ISBN-13: 978-1849739795

Ký hiệu phân loại: 547.78 *Carbohydrates

Thông tin xuất bản: Cambridge : Royal Society of Chemistry, 2016

Mô tả vật lý: xvii, 439 pages : , illustrations ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ID: 107233

Includes bibliographical references and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH