Handbook of porphyrin science with applications to chemistry, physics, materials science, engineering, biology and medicine . Volume 6- NMR and EPR Techniques

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Roger Guilard, Karl M Kadish, Kevin M Smith

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-9814307185

ISBN-13: 978-9814307192

Ký hiệu phân loại: 547.593 *Hetero nitrogen compounds

Thông tin xuất bản: Hackensack, N.J. ; London : World Scientific, 2010

Mô tả vật lý: 532p : , ill. (some col.) ; , 26 cm.

Bộ sưu tập: Sách tra cứu

ID: 107448

Includes bibliographical references and indexes.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH