Optical biomimetics : Materials and applications

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Maryanne C. J Large

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1845698029

ISBN-13: 978-1845698027

Ký hiệu phân loại: 548 Crystallography

Thông tin xuất bản: Oxford ; Philadelphia : Woodhead Pub., 2012.

Mô tả vật lý: xvi, 240 pages : , illustrations ; , 24 cm

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ID: 107958

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH