Handbook to life in prehistoric Europe

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Jane McIntosh

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0816057796

ISBN-13: 978-0816057795

Ký hiệu phân loại: 930.1 Archaeology

Thông tin xuất bản: New York : Facts on File, 2006

Mô tả vật lý: xii, 404 p. : , ill., maps ; , 25 cm.

Bộ sưu tập: Sách tra cứu

ID: 108102

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH