A brief history of Chinese and Japanese civilization

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Conrad Schirokauer

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0495913227

ISBN-13: 978-0495913221

Ký hiệu phân loại: 951 *China and adjacent areas

Thông tin xuất bản: Boston, MA : Wadsworth Cengage Learning, 2013

Mô tả vật lý: xix, 710 p. : , ill. (some col.), col. maps ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý

ID: 108201

Includes bibliographical references (p. 662-684) and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH