Bioceramics and their clinical applications

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả:

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1420072072

ISBN: 1845692047 (Woodhead Publishing)

ISBN: 1845694228 (Woodhead Publishing, e-book)

ISBN: 9781420072075 (CRC Press)

ISBN: 9781845692049 (Woodhead Publishing)

ISBN: 9781845694227 (Woodhead Publishing, e-book)

Ký hiệu phân loại: 610.28 Auxiliary techniques and procedures; apparatus, equipment, materials

Thông tin xuất bản: Cambridge, England : Boca Raton : Woodhead Pub. and Maney Pub. on behalf of Institute of Materials, Minerals & Mining ; CRC Press, 2008

Mô tả vật lý: xxiv, 760 pages : , illustrations ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 108364

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH