Biomaterials for artificial organs

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Michael J Lysaght, Thomas J Webster

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1845696530

ISBN-13: 978-1845696535

Ký hiệu phân loại: 617.95 Cosmetic and restorative plastic surgery, transplantation of tissue and organs, implantation of artificial organs

Thông tin xuất bản: Cambridge, UK ; Philadelphia, PA : Woodhead Publishing Ltd., 2011

Mô tả vật lý: xiv, 298 p. : , ill. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 108377

Includes bibliographical references and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH