Mummy

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Jame Putnam

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1405337796

ISBN-13: 978-1405337793

Ký hiệu phân loại: 393.30932 Embalming

Thông tin xuất bản: , London : Dorling Kindersley Limited, 2009

Mô tả vật lý: 72 p. : , col. ill., map, ports. ; , 28 c

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 108801

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH