Oxford Advanced Learner's Dictionary

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Michael Ashby, Mark Hancock, , Bradbery Jennifer, Turnbull Joanna, Hey Leonie, Deuter Margaret, Holloway Suzanne

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-0194798792

Ký hiệu phân loại: 423 Dictionaries of standard English

Thông tin xuất bản: Oxford : Oxford University Press , 2015

Mô tả vật lý: 1947p. ; , 24cm

Bộ sưu tập: Ngôn ngữ

ID: 109060

Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
15C
Sai Gon Campus
Ký hiệu xếp giá: 423.000
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH