Trạm và nhà máy điện

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Hồ Đắc Lộc, Huỳnh Nhơn

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 621.312 Generation, modification, storage

Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh 2012

Mô tả vật lý: 307 tr. ; , 24 cm

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 109409


 1. Các chế độ làm việc của hệ thống điện
 2. Nhà máy điện và trạm biến áp
 3. Máy biến áp điện lực
 4. Các khí cụ điện và phần dẫn điện
 5. Sơ đồ nối điện của nhà máy điện và trạm biến áp
 6. Thiết bị phân phối điện
 7. Điện 1 chiều trong nhà máy điện và trạm biến áp
 8. Đo lường, tín hiệu, kiểm tra, điều khiển trong nhà máy điện và trạm biến áp
 9. Hệ thống giám sát, điều khiển và thu thập dữ liệu.
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 8
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
6I
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 621.312
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH