Điều khiển tốc độ động cơ điện 3 pha theo biên dạng tốc độ trong đường sắt đô thị

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Trần Minh Nguyên Hà, Võ Tường Quân

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 629.8 Automatic control engineering

Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH 2016

Mô tả vật lý: 81tr. ; , 30cm

Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ

ID: 109721

Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
8J
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 629.800
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH