Effective Meetings : Student's Book (Oxford Business English Skills)

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Jeremy Comfort

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0194570908

Ký hiệu phân loại: 428.02465 Standard English usage (Prescriptive linguistics) Applied linguistics

Thông tin xuất bản: Oxford : Oxford University, 1996

Mô tả vật lý: 87 tr. ; , 28 cm

Bộ sưu tập: Ngôn ngữ

ID: 11

Introduction Who's who in Effective Meetings. Unit 1 Why are we here ? Unit 2 Where do we start? Unit 3 Where are we going ? Unit 4 Your views count. Unit 5 Keeping to the point. unit 6 What's the idea ? Unit 7 Making decisions. Unit 8 What's next ? Listening tapescript. Answer key. Video transcript..
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
15F
Sai Gon Campus
Ký hiệu xếp giá: 428.024
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH