How to Write a Thesis

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Umberto Eco

Ngôn ngữ: eng

Ký hiệu phân loại: 378.242 Thesis and dissertation requirements

Thông tin xuất bản: : MIT Press, 2015

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 110535

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH