A plan to increase market share for Viettel new service: Fiber to the home (FTTH) in Ben Tre City

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Alexander Anokhin, Thi Ngoc Duyen Nguyen

Ngôn ngữ: eng

Ký hiệu phân loại: 658.8 Management of marketing

Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH 2016

Mô tả vật lý: 56tr. ; , 30cm

Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ

ID: 110702

Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
10A
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 658.800
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH