Solution to maintain and expand market share in Viet Nam dairy products joint stock company Vinamlik

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Marshall J Burak, Dinh Thang Nguyen

Ngôn ngữ: eng

Ký hiệu phân loại: 658.8 Management of marketing

Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH 2016

Mô tả vật lý: 99tr. ; , 30cm.

Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ

ID: 110714

Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
10A
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 658.800
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH