Kỹ thuật xử lý nước cấp

 10 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 4

Tác giả: Võ Hồng Thi

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 628.162 Treatment

Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH 2017

Mô tả vật lý: 254tr. ; , 25cm

Bộ sưu tập: Sách giáo trình

ID: 111183

Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 6
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
8H
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 628.162
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH