Schaum's outline of theory and problems of geometry : includes plane, analytic, transformational, and solid geometries

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Barnett Rich, Philip A Schmidt

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0070522464

Ký hiệu phân loại: 516 Geometry

Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill, 1989

Mô tả vật lý: 322 p. : , ill. ; , 28 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ID: 111267

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH