Making foreign direct investment work for Sub-Saharan Africa : local spillovers and competitiveness in global value chains

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Thomas Farole, Deborah Winkler

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-1464801266

Ký hiệu phân loại: 332.673096 Investment

Thông tin xuất bản: Washington, DC : The World Bank, 2014

Mô tả vật lý: xviii, 279 pages : , illustrations ; , 26 cm.

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ID: 111463

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH