Poverty in a rising Africa

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Kathleen Beegle

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-1464807237

Ký hiệu phân loại: 339.4 Factors affecting income and wealth

Thông tin xuất bản: Washington DC : World Bank Group, 2016

Mô tả vật lý: xvii, 145 pages : , color illustrations, color maps ; , 25 cm

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ID: 111500

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH