Getting the Full Picture on Public Officials: A How-to Guide for Effective Financial Disclosure.

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Tammar Berger, Laura Pop, Ivana Maria Rossi

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-1464809538

ISBN: 9781464809576 (Proquest Ebook Central)

Ký hiệu phân loại: 342.0684 Constitutional and administrative law

Thông tin xuất bản: [Place of publication not identified] : World Bank Publications : World Bank Publications, 2017.

Mô tả vật lý: 1 online resource.

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ID: 111505

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH