Adsorption and diffusion

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: H. G Karge, J Weitkamp

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-3540739654

Ký hiệu phân loại: 541.335 Adsorption

Thông tin xuất bản: Berlin : Springer, 2008.

Mô tả vật lý: xiii, 400p. : , ill. ; , 24cm.

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ID: 111553

Includes bibliographical references and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH