Kỷ yếu hội thảo khoa học marketing Việt Nam trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Hoàng Trung Kiên, Lê Quang Hùng, Nguyễn Đình Luận, Nguyễn Lưu Thanh Tân, Nguyễn Phú Tụ, Trần Thị Trang, Trương Quang Dũng, Võ Thanh Thu

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 658.8 Management of marketing

Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH 2017

Mô tả vật lý: 213tr. ; , 25cm

Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học

ID: 112151

Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 3
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
29B
Sai Gon Campus
10A
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 658.800
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH