Nghiên cứu xã hội thực nghiệm

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Kromrey Helmyt, Hồ Kim Tộ

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 300 Social sciences

Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thế Giới, 1999

Mô tả vật lý: 662 tr. ; , 22 cm

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 1125

Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
3A
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 300.000
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH