Lý thuyết điều khiển tự động nâng cao

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Nguyễn Duy Anh

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 629.8 Automatic control engineering

Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH 2017

Mô tả vật lý: 132tr. ; , 25cm

Bộ sưu tập: Sách giáo trình

ID: 113487

Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 2
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
8J
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 629.800
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH