Các nhân tố ảnh hưởng đến giá trị thương hiệu đại học Công nghệ Tp.HCM

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Kiều Xuân Hùng, Lê Quang Hùng, Lê Thị Bích Diệp, Nguyễn Phú Tụ, Trần Thị Trang

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 658.827 Use of brands and trademarks

Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH 2017

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học

ID: 113619

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH