The truth about the World : basic readings in philosophy

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: James Rachels, Stuart Rachels

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-0078038303

Ký hiệu phân loại: 100 Philosophy, parapsychology and occultism, psychology

Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill, 2012

Mô tả vật lý: 329 p. ; , 21cm.

Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic

ID: 113797

Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
3D
Sai Gon Campus
Ký hiệu xếp giá: 100.000
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH