Hướng dẫn thí nghiệm hệ thống điện

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Hồ Đắc Lộc., Huỳnh Châu Duy, Phạm Thị Minh Thái, Trần Hoàng Lĩnh, Trần Huỳnh Ngọc

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 537.076 Electricity and electronics

Thông tin xuất bản: TP. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh 2008

Mô tả vật lý: 50 tr. ; , 30 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ID: 114400

Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 5
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
5F
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 537.076
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH