Các văn bản pháp lý liên quan đến công tác kiểm định chất lượng giáo dục

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Nguyễn Hội Nghĩa.

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 344.59707 Labor, social service, education, cultural law

Thông tin xuất bản: TP. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh 2016

Mô tả vật lý: 416 tr ; , 24cm

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 114410

Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
10C
Sai Gon Campus
Ký hiệu xếp giá: 344.597
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH