Toàn cầu hóa du lịch và địa phương hóa du lịch : kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế.

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả:

Ngôn ngữ: vie

ISBN-13: 978-6047331802

Ký hiệu phân loại: 338.4791 Secondary industries and services

Thông tin xuất bản: TP. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh 2015

Mô tả vật lý: 666 tr. ; , 28cm

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 114411

Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
8E
Sai Gon Campus
Ký hiệu xếp giá: 338.479
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH